Should we negotiate with ‘terrorists’ or not?

»So the first problem starts with the terminology and the definition of terrorism as idea and action as well. ‘Terrorism’ or ‘terrorists’ are labels used to define the government perspective on ‘war on terror’ more than it is used to describe actions or ideas of the movements that are violent and do such actions that are considered terrorist« Abit Hoxha, for THE Frontliner

Portalet: Disidencë apo dekadencë

Pas bisedave me disa pronarë dhe gazetar të portaleve në Kosovë, konkluzioni është se shumica ishin në njëfarë forme disidentë, sepse nuk e gjetën veten të sigurt në mediat ekzistuese. Njëri ishte kërcënuar nga pronari, një tjetër ishte sulmuar kur kërkoj rrogën dhe i treti nuk pa rrugë tjetër pos të krijoj një portal pasi që ishte i pakënaqur me pronësinë e gazetës.