Krimi e Ndëshkim në Kosovë

Politikanët janë të pajisur me pasaporta diplomatike, dhe për ta liria e lëvizjes nuk është një shqetësim. Ata janë gjithashtu të pasur, sidomos duke gjykuar CV-të e tyre kriminale. Pyetja është, pse BE-ja po ua ndalon qytetarëve lirinë e lëvizjes, por jo kriminelëve – një pyetje që më së miri do t’i përgjigjej vetë BE, qëndrimi i tyre qëndrim ka qenë një mbjellje, fuqizim dhe dhënie e mundësisë për të jetuar në një parajsë për të korruptuarit, për ata që janë përgjegjës për këto veprime pa u ndëshkuar në pragun e derës së kontinentit evropian.

Crime and punishment in Kosovo

Seven years after the declaration of independence Kosovo is not an independent republic with full rights. The EU’s attempt to positively influence Kosovo has been significantly weakened [if it hasn’t entirely failed] by the fact that some of its high officials within the ‘EU Rule of Law Mission in Kosovo’ [EULEX], have had involvement in the very same organized crime and corruption they have been mandated to combat in joint efforts with local institutions.

ISIS survives largely because Turkey allows it to: The Evidence

The Kurds of northern Syria, together with the Kurds of Turkey and Iraq, have been at war with ISIS since the latter rose up and declared their so-called caliphate. It was the Syrian Kurds and their Kurdish comrades in Turkey who helped rescue the Yezidis, after they had fled the ISIS onslaught to take refuge in the Sinjar mountains. It was the Syrian Kurds and their comrades in Turkey who liberated the city of Kobani from ISIS.