Category: Reportage

Journalism is a method of inquiry and literary style that aims to provide a service to the public by the dissemination and analysis of news and other information. Journalistic integrity is based on the principles of truth, disclosure, and editorial independence. Journalistic mediums can vary diversely, from print publishing to electronic broadcasting, and from newspaper to television channels, as well as to the web, and to digital technology.

Kosova e Terrorizuar — Qeveria dhe Mediet!

Policia i ekspozoi të dyshuarit duke cënuar të drejtat e tyre njerëzore të garantuara me Kushtetutë, e cila thotë se të dyshuarit ose të pandehurit në rastet penale duhet të konsiderohen dhe të trajtohen si të pafajshëm derisa të provohen fajtorë. Asnjë gjykatë nuk ka dhënë një verdikt ligjor përfundimtar për të konfirmuar terrorizmin e orientuar fetar në vend!

Kosova e Terrorizuar!

Deri më tani asnjë akt terrorist nuk është kryer në Kosovë, përveç një siç u raportua përpjekja e një punonjësi të qeverisë së Serbisë, i cili ishte kapur nga autoritetet në dhjetorin e vitit të shkuar, por për të cilin ka një terr informativ dhe konfuz — THE Frontliner